Jaarlijks worden door klanten die naar Nederland willen reizen en Nederlanders die in het buitenland wonen ongeveer 700.000 visumaanvragen en 100.000 paspoortaanvragen ingediend. Dit kunnen zij doen bij de wereldwijd ongeveer 100 Nederlandse ambassades en nog eens ongeveer 100 locaties van private partijen die voor Nederland dit soort aanvragen innemen. Al deze aanvragen worden vervolgens afgehandeld in 7 regionale back offices in verschillende ‘hubs’ in de wereld. Customer Contact Company bouwt samen met Buitenlandse zaken via de inzet van de directeur a.i., de stafdirecteur a.i.en andere expertise op bijvoorbeeld het gebied van WFM aan een gecentraliseerde back office, waarbij de 7 regionale hubs onder 1 besturing komen en vervolgens gefaseerd naar Den Haag worden overgeplaatst. Tegelijkertijd wordt het papieren aanvraagproces volledig gedigitaliseerd door implementatie van nieuwe systemen en processen. Er wordt een moderne, robuuste operatie opgebouwd met 200 plus hoog geclassificeerde medewerkers voor de veilige verwerking van een volume dat groeit naar 1 mln aanvragen per jaar. Dit alles terwijl de winkel open blijft en uiteraard op zo’n manier dat klanten tevreden zijn en medewerkers ondanks alle veranderingen aangehaakt blijven en plezier krijgen en houden in hun werk. Een uitdagende opdracht waarbij ook nu weer een mix van expertise van Customer Contact Company met de inhoudelijke kennis en ervaring vanuit Buitenlandse Zaken wordt ingezet en uiteindelijk ervaren en getrainde BZ staf en medewerkers deze nieuwe operatie zelfstandig laten draaien.