Binnen Vattenfall is onze CCC’er verantwoordelijk als ad interim locatiemanager Klantenservice Business to Consumer. Eerst voor locatie Alkmaar en vervolgens voor de locatie Leeuwarden. Op beide locaties verantwoordelijk voor 7 klantenservice teams. Deze klantenservice teams zijn multiskilled.

De focus van de locatiemanager is het verhogen van de productiviteit met behoud van de kwaliteit, het verhogen van de medewerkerstevredenheid en het verlagen van het ziekteverzuim. Aanvullende verantwoordelijkheden zijn het mede vormgeven van het businessplan. Daarnaast wordt gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan het MT klantenservice. Ook is de inzet van de ad interim locatiemanager de coach van de andere locatiemanagers.

De resultaten:

Deze opdracht loopt nog.