Voor Menzis heeft Customer Contact Company twee analyses uitgevoerd:

  • Analyse van de performance door middel van het inzetten van de ISM-scan over de Menzis servicekanalen (telefonie, e-mail, chat, schriftelijke output en winkelnetwerk) vanuit klantperspectief bezien met als gewenste output een ketenbreed advies over de huidige sterke punten en verbeterpunten om de performance te verbeteren;
  • Onderzoek uitgevoerd naar de cultuur en samenwerking binnen Menzis Klantenservice door het zogenaamde Motivatie 3.0 onderzoek.

Resultaten

De volgende resultaten zijn behaald:

  • Op basis van de analyse en uitkomsten van de ISM-scan is het verbeterpotentieel vastgesteld;
  • Een plan van aanpak opgesteld hoe verbeteringen geïmplementeerd en doelen gerealiseerd moeten worden.