De opdracht was het functioneel aansturen van het WFM team bestaande uit Forecast, Planning, Roostering & Traffic. De rollen en verantwoordelijkheden tussen WFM / Operatie / Processen moesten worden beschreven, afgestemd en vastgesteld zodat de doelstellingen voor de afdelingen beter bereikt konden worden.

De resultaten

De nieuwe werkwijze is vastgesteld waarbij het WFM team de Operatie kan ondersteunen in het zelf verantwoording nemen voor het wegwerken van de dagdoelen.