In opdracht van zowel de manager forecast & planning als de Business Manager ‘Wonen’, is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke optimalisatie in de wijze waarop capaciteitsmanagement wordt ingezet. Er is gekeken naar de planningsprocessen, de specifieke aard en routering van de werkzaamheden, de samenwerking tussen de verschillende afdelingen en de gebruikte ondersteunende systemen.

De resultaten:

Dit heeft geresulteerd in een nieuw ontwerp van capaciteitsmanagement en de operationele samenwerking.