Onderzoek naar haalbaarheid en invulling van een significante budget challenge in de komende 3 jaar. Via een waste contact meting en een 6-tal deep-dives is gedetailleerd in kaart gebracht wat het potentieel voor contactreductie is gebaseerd op een 100-tal verbeteracties. Daarnaast is een diepgaande analyse gedaan van de cost-drivers om te bepalen waar het verbeterpotentieel ligt.

De resultaten

Het resultaat was een positief advies over de haalbaarheid van de budget challenge en een voorstel voor de inrichting van een programma om dat te realiseren, inclusief de gedetailleerde invulling voor het eerste jaar.

“Dankzij de unieke kennis en ervaring van Customer Contact Company weet ik nu niet alleen dat mijn budget challenge haalbaar is, maar ligt er ook een concrete aanpak met onderliggende acties om dit te realiseren.”

Hans van der Plas – Directeur Klantenservice