Onder zeer grote tijdsdruk vanwege juridische en financiële deadlines, moest het service center van RVS eind 2011 in korte tijd een enorme verandering doormaken. Een locatie werd toegevoegd, de bestaande locatie opgedeeld, product portfolio ingrijpend veranderd, personeel verplaatst tussen labels en locaties en de gehele klantroutering moest opnieuw worden ingericht. Vanwege de enorme belangen was er een grote verscheidenheid aan project boards en stuurgroepen opgericht. Daarom moest er op onconventionele wijze gezorgd worden voor een soepel draaiende compleet vernieuwde service organisatie als de rook van de jaarwisseling was opgetrokken door de inzet van één programma manager en één project manager.

De resultaten

Alle projecten binnen het programma zijn conform planning opgeleverd. In de weken na de transitie is gebruik gemaakt van een transitie desk onder leiding van Customer Contact Company waarbij over verschillende locaties en disciplines heen de issues werden geadresseerd, opgelost en indien nodig geëscaleerd richting de stuurgroep voor besluitvorming.

“Jullie zijn in staat om in no-time hele complexe vraagstukken te doorgronden en mij als opdrachtgever snel tot de juiste besluiten te brengen.”

Bas van Pelt, Directeur KCC