Contact Center ABN AMRO moest binnen afzienbare tijd een volledig nieuwe unit operationeel krijgen. Als onderdeel van het bankbrede DFC programma gaat het Contact Center binnen Retail een groot deel van de klantinteracties verzorgen. Customer Contact Company is gevraagd het projectmanagement te leiden tot oplevering van alle benodigde deliverables om de unit operationeel te hebben.

De resultaten:

Het nieuwe Contact Center is binnen 2 maanden tot stand gekomen, waarbij de volgende deliverables gehaald zijn:

  • Projectplan en -planning incl. voortgangsrapportage
  • Werving en selectie van medewerkers en teamleads
  • Ontwikkelen van de opleiding van medewerkers en teamleads
  • Inrichten van WFM
  • Processen en bijbehorende werkinstructies
  • Facilitaire zaken
  • Routering en IVR

Customer Contact Company heeft hierna de vervolgopdracht gekregen om in de eerste operationele fase de operationele aansturing van de klantcontactmedewerkers en teamleads te doen.