Project om binnen de afdeling Financieel Logistiek de processen volgens de eisen van de Audit Rabobank Group in kaart te brengen en te scannen op mogelijke risico’s.

De resultaten

Binnen een termijn van 11 weken zijn 80 processen geanalyseerd en in het kader van SOx-wetgeving geïdentificeerd en waar nodig mitigerende maatregelen doorgevoerd of over geadviseerd. Na afronding van het project voldeed FL Services aan alle wet- en regelgeving.