Hier is onze interimmer operationeel en commercieel eindverantwoordelijk voor de resultaten van de regio, waarbij de eerste belangrijkste uitdagingen liggen in het stabiliseren en daarna verbeteren van de processen en daarnaast in het organiseren van een transparante en passende besturingsstructuur. Vanuit het nieuw te creëren evenwicht zal er meer geïnvesteerd worden in operationele excellentie en een versnelling worden ingezet op het vakmanschap m.b.t. de energie transitie. De taak van de regiomanager is om deze veranderingen van gedachte tot realisatie te brengen; All beautiful things are created twice, first in the mind and then in reality.

De resultaten

Dit is een project in uitvoering.