Binnen de klantenservice zijn er op meerdere plekken resultaatmanagers gepositioneerd door Customer Contact Company. Zij zijn, binnen een duaal leiderschap, verantwoordelijk voor de doorstroom en output van de processen. De belangrijkste opdracht daarbij ligt in het ‘getting the basics right’ van deze processen die in de basis, vanwege de migratie van twee kernsystemen, ontregelt is. Om dit te realiseren zal de transparantie vergroot moeten worden door verbeteren van cijfermatig inzicht en operationele dagdagelijkse sturing erop. Na het borgen van de processen (uit de hoofden naar het papier) volgt een stabilisatie waarna er een vereenvoudiging doorgevoerd kan worden.

De resultaten

Deze opdrachten lopen nog.