Cannock Chase heeft Customer Contact Company gevraagd een analyse te doen van de status en mogelijkheden van verbeteringen van de klantenservice teams. Daarbij kijken we ook of de inrichting en aansturing van de operationele teams voldoet aan de hedendaagse benchmark. En of deze passend is bij de visie en strategie van Cannock Chase. De scan is uitgevoerd met behulp van het ISM-model. We hebben key medewerkers geïnterviewd, meegeluisterd op diverse klantteams en is een inventarisatie gemaakt van de huidige rapportages en ondersteunende middelen. De resultaten zijn gestructureerd aan de hand van een issue tree voor zowel de afdeling Incasso als BPO.

De resultaten

Een beknopte rapportage van de bevindingen en een concreet advies hoe in een 3-tal korte termijn projecten en een 3-tal lange termijn projecten de operatie verbeterd kan worden. Dit betreft vraagstukken op gebied van workforce management, prestatie management en organisatie inrichting.