Door middel van een tweedaagse waste contact pressure cooker is op betrouwbare wijze inzicht gecreëerd in de redenen voor klantcontact en welk deel hiervan te vermijden is. In deze sessie is een groot aantal quick-wins geformuleerd, waardoor Kamera Express met een eigen procesteam direct kon starten met het implementeren van de verbeteringen.

De resultaten

Mede dankzij de aanwezigheid van de juiste stakeholders per afdeling is er een goed begrip ontstaan van de processen die waste veroorzaken en konden de oplossingen slagvaardig worden opgepakt, wat snel leidde tot een zichtbare reductie van het contact ratio.