ABN AMRO

Onderzoek en advisering optimalisering capaciteitsmanagement

In opdracht van zowel de manager forecast & planning en de Business Manager “Wonen”, is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke optimalisatie in de wijze waarop capaciteitsmanagement wordt ingezet. Er is gekeken naar de planningsprocessen, de specifieke aard en routering van de werkzaamheden, de samenwerking tussen de verschillende afdelingen en de gebruikte ondersteunende systemen.

 

De resultaten

Dit heeft geresulteerd in een nieuw ontwerp van capaciteitsmanagement en de operationele samenwerking.

Project Management invoering Operationeel Management

Customer Contact Company heeft de opdracht gekregen de implementatie van het nieuwe model van Operationeel Management te leiden.

 

De resultaten

In nauwe samenwerking met management en specialisten van WFM en de diverse management lagen in de operatie is deze nieuwe wijze van samenwerken in 4 maanden succesvol geïmplementeerd.

Training Operationele Sturing en Verbetermanagement

Een onderdeel van de invoering van het nieuwe model Operationeel Management was het verzorgen van een intensieve, praktijkgerichte training aan alle WFM specialisten, supervisors en operationeel managers. Naast een verdieping in de wijze van samenwerken in de dagelijkse besturing van de operatie is er ook getraind op het gestructureerd aanpakken van verbeteringen, inclusief een simulatiegame. De training is gebaseerd op de principes van LEAN, maar is volledig op maat gemaakt voor ABN AMRO.

Manager Trafficmanagement

Customer Contact Company is gevraagd de functie van Manager Trafficmanagement a.i. te vervullen. Naast de aansturing van de centrale trafficers en de verantwoordelijkheid voor het behalen van de dagresultaten, is ook het aansturen van functioneel beheer onderdeel van deze functie.

Gerelateerde projecten