Customer Contact Company heeft deze training ontwikkeld voor stafmedewerkers met als taak het continu verbeteren van processen en het op een projectmatige wijze implementeren van oplossingen binnen de organisatie. Deze training is pragmatisch en gericht op de praktijk waardoor het geleerde direct in de praktijk toegepast kan worden. Wij gebruiken voorbeelden, oefeningen en casuïstiek uit de praktijk en leggen de nadruk op oefenen, zelf ervaren, verbeteren en weer overdoen. Hierdoor zijn onze trainingen effectief en worden zij gewaardeerd met een hoog cijfer door deelnemers. Deze training is alleen als incompany training beschikbaar omdat de training voor elke organisatie op maat gemaakt wordt. Dit houdt in dat we oefeningen en voorbeelden gebruiken die komen uit de dagelijkse praktijk van de opdrachtgever en haar klanten.

Doel van de training

  • Leren dat een stafmedewerker en/of een teammanager ook een verbetermanager is
  • Kennis en vaardigheden ontwikkelen voor verbetermanagement voor het klantcontactcenter
  • Inzicht in kwaliteit eigen rapportages/ analyses
  • Verbetermogelijkheden leren signaleren in de dagelijkse rapportage van prestaties van het klantcontactcenter
  • Leren hoe je zowel reactief als proactief analyseert en verbetert
  • Kennis en ervaring op doen hoe je parameters goed kunt meten, interpreteren, analyseren en weergeven
  • Leren hoe je een probleem/ verbeteridee kunt omzetten naar een gestructureerde analyse-aanpak
  • Omgaan met verschillende belangen en weerstand bij het doorvoeren van verbeteringen
  • 1 werkmodel introduceren als kapstok voor werkwijze van de hele afdeling
  • Basis hiervoor is de bekende LEAN DMAIC methode

Vergroot de effectiviteit van de training

Onze overtuiging is dat de kracht van herhaling, maar ook intervisie en coaching na de training de effectiviteit van de training aanzienlijk vergroot. Wij adviseren dan ook om na de training gedurende 6 maanden 1 dag per maand intervisie en coaching te laten verzorgen.

Duur van de training

6 trainingssessies van in totaal 24 uur (4 uur per sessie èn 4 uur huiswerk per module).

Wil je deelnemen aan deze training of meer informatie ontvangen? Neem contact op met
martine.van.kalkeren@customercontactcompany.nl.