Meesters in verbetermanagement

Customer Contact Company heeft deze training ontwikkeld ten behoeve van stafmedewerkers met als taak het continu verbeteren van processen en het op een projectmatige wijze implementeren van oplossingen binnen de organisatie. Deze training is pragmatisch en gericht op de praktijk waardoor direct toepasbaar. Wij gebruiken voorbeelden, oefeningen en casuïstiek uit de praktijk en leggen de nadruk op oefenen, zelf ervaren, verbeteren en weer overdoen. Hierdoor zijn onze trainingen effectief en worden zij hoog gewaardeerd door deelnemers.

Deze training wordt voor elke organisatie made-to-fit gemaakt worden. Dit houdt in dat we oefeningen en voorbeelden gaan gebruiken die komen uit de dagelijkse praktijk van de opdrachtgever en haar klanten.

 

Doel van de training

 • Leren dat een stafmedewerker en/of een teammanager ook een verbetermanager is
 • Leren dat je zowel reactief als proactief verbetert
 • 1 werkmodel introduceren als kapstok voor werkwijze van de hele afdeling
 • Basis hiervoor is de bekende LEAN DMAIC methode

 

Vergroot de effectiviteit van de training

Onze overtuiging is dat de kracht van herhaling, maar ook intervisie en coaching na de training de effectiviteit van de training aanzienlijk vergroot. Hierom bevelen wij aan om gedurende 6 maanden 1 dag per maand intervisie en coaching te laten verzorgen.

 

Duur van de training

 • 6 trainingssessies van in totaal 24 uur (4 uur per sessie èn 4 uur huiswerk per module)
 • Maximaal 10 deelnemers per training

Concrete leerdoelen van de training

 1. Begrip positie stafmedewerker en/of teammanager voor zowel proactief als reactief verbeteren
 2. Strakke intake van verbeteringen, of het nu een project, een issue of een idee is
 3. Tijd nemen om gegevens te verzamelen en goed te interpreteren indien dat wenselijk is (vaker dan je denkt)
 4. Omzetten van problemen en verbeterideeën naar een gestructureerde analyse-aanpak en beslisdocument
 5. In staat om verbetervoorstel te verkopen aan een managementteam of andere stakeholders
 6. Meer doordachte aanpak implementaties, daarbij rekening houdend met harde en zachte factoren.
 7. Begrip van belangen, weerstand, communicatie en beeldvorming bij het doorvoeren van verbeteringen
 8. Proces tijdens de implementatie fase goed en gecontroleerd besturen
 9. Waarde van goede nazorg kennen en deze toe kunnen passen
 10. Beter afsluiten en evalueren van een project

 

 

Aanpak training

 • Learning by doing
 • Theory is nice, practice is better!
 • Talk and I will listen, involve me and I will understand
 • Before anything else preparation is the key to succes
 • Power of examples is in your own hands

 

 

Indeling training

 • 6 sessie en 5 modules (Define, Measure, Analyze, Improve en Control)
 • Elke sessie minstens 3 oefeningenTussen elke sessie 4 uur huiswerk ter voorbereiding volgende sessie
 • Terugkomdag na 5e sessie