Customer Contact Company helpt organisaties om hun klantenservice te verbeteren. Daarnaast vinden we het belangrijk om de ontwikkeling van passie en vakmanschap te stimuleren in breder maatschappelijk verband, maar wel op kleine en persoonlijke schaal. Daarom ondersteunen we de Stichting El Manguaré.

El Manguaré zorgt voor identiteit, vroegtijdige stimulatie en beter onderwijs voor de kinderen in Iquitos, in het Amazonegebied van Peru. Door analfabetisme te bestrijden, wil zij de vicieuze cirkel van armoede doorbreken. El Manguaré heeft daarvoor vier deelprojecten gedefinieerd:

 1. Geboorteregister:
  Na voorlichting aan ouders over het nut van geboorteregistratie organiseren we grootschalige inschrijvingsdagen. Na registratie ontvangen de ouders een pas die hen en hun kinderen toegang geeft tot het basisonderwijs en de gezondheidszorg.
 2. Pre-school:
  In Pre-school leren we onderbouwkinderen het meest broodnodige om voorbereid te zijn voor toetreding tot de basisschool.
 3. Onderwijskwaliteit:
  Door intensieve samenwerking met lokale scholen en onderwijsorganen verbeteren we de onderwijskwaliteit. Onderwijskrachten en -materiaal worden flink geprofessionaliseerd waardoor de ontwikkeling van kinderen naar een hoger plan wordt getild.
 4. Vroegtijdige stimulatie:
  Met behulp van onder meer de Suzuki methode stimuleren we ouders en kinderen om meer betrokken te zijn bij de sociale vorming, waardoor kinderen een beter zelfbeeld krijgen en zo open staan voor educatie.