Geen dikke rapporten, wel resultaat

Wij buigen complexe situaties om naar logische oplossingen. We hebben alle expertise in huis en denken pragmatisch. En dus produceren we geen ingewikkelde dikke rapporten, maar reiken je handzame en slimme inzichten aan die je direct kunt toepassen. Wij nemen je mensen daarin mee en begrijpen wat ze nodig hebben. We helpen je bij technische en menselijke vraagstukken en maken het resultaat inzichtelijk.

Wij helpen graag! Onder andere bij de volgende vraagstukken:

Samen de koers bepalen voor succesvol klantcontact

Samen met onze klant beantwoordt Customer Contact Company de strategische vraagstukken:

  • Welke contacten moeten via welke kanalen ondersteund worden?
  • Wat is de lange termijn visie, afgezet tegen de ontwikkelingen in de markt?
  • Wat kunnen we leren van de besten?
  • Welke waarde kunnen we creëren?

ISM scan voor het verbeteren van de organisatie

Customer Contact Company heeft ruime ervaring met het analyseren, vergelijken, inrichten en optimaliseren van grote en kleine klantenservice afdelingen. Hiervoor maken we gebruik van het door ons ontwikkelde Inspiring Stepstone Model (ISM). De ISM scan identificeert de belangrijkste verbeterpunten met de grootste impact op de prestatie van de afdeling in termen van klant- en medewerkertevredenheid en opbrengsten/ kosten per contact.

 

Contactreductie

Onnodig klantcontact is niet alleen verspilling van geld en energie, maar leidt bovendien tot ontevredenheid van zowel klanten als medewerkers. Met onze handmatige analyse van klantcontacten – de unieke Pressure Cooker – maken we binnen 2 dagen inzichtelijk wat je top 10 aan contactredenen is, welke contacten ‘waste contacten’ zijn of waarde toevoegen en welke processen herhaalverkeer veroorzaken. Naast een handmatige analyse kan nieuwe technologie als AI worden ingezet om onnodige klantcontacten te verminderen. Wil je meer lezen over onze Pressure Cooker en het voorkomen van onnodig klantcontact, klik dan op onderstaande button.

Inrichten en verbeteren besturing klantcontactcenters

Het inrichten en verbeteren van de besturing van contact centers variërend van het verbeteren van de samenwerking tussen WFM en Operatie, het bepalen van de rollen en verantwoordelijkheden van afdelingen en mensen, advisering op het sturen op KPI’s tot forecasting & planning (workforce management) en het opleiden en trainen van teammanagers.

Reorganisaties en integraties van klantcontact centers

We hebben veel ervaring met grote veranderingstrajecten als gevolg van reorganisaties of integraties door o.a. fusies van bedrijven of bedrijfsonderdelen zoals bij Rabobank, VodafoneZiggo, T-Mobile en de Nederlandse Spoorwegen. Deze kennis en ervaring met veranderingen binnen klantcontactorganisaties helpt ons om succesvol veranderingen door te voeren terwijl “de winkel tijdens de verbouwing gewoon open blijft!”

Self service oplossingen

‘Minder contact, meer tevredenheid’ is het motto van het verbeteren van de online self service. Je behoudt de overall regie, terwijl de klant aan zet is en medewerkers van het klant contact center worden vrijgespeeld voor de klantcontacten die daadwerkelijk waarde opleveren. Op een heel zorgvuldige manier (ver)bouwen we samen met medewerkers van Operations, Marketing en ICT de infrastructuur voor het online klantcontact. Hier is Customer Contact Company niet de partner die de technische implementatie realiseert, maar u helpt om het optimale rendement uit de investering te behalen.