Voor Salta Group bood Customer Contact Company een interim manager aan. Naast het leiding geven aan het team(s) was het de bedoeling om met een frisse blik de organisatie en collega-teammanagers te inspireren hoe je als leidinggevende kunt opereren binnen een klantcontact omgeving en het verbeterplan uit te voeren dat is opgesteld op basis van onze ISM scan (zie ook beschrijving Salta ‘Scan klantenservice’).

Resultaten

Er zijn mooie resultaten behaald; binnen 4 maanden is de werving vlotgetrokken, de capaciteit op orde gebracht, zijn achterstanden weggewerkt en is de bereikbaarheid zeer sterk verbeterd zodat er weer rust en controle is gekomen in de operatie. Hieronder een opsomming van de meest in het oog springende zaken die zijn opgepakt.

  • Meer verantwoordelijkheid beleggen bij de medewerkers binnen het team. Daardoor werd het werk leuker, wat zorgde voor minder uitstroom t.o.v. van de andere teams;
  • Met de inzichten van de WFM Consultant van Customer Contact Company de resultaten & inzichten vertaald naar de werkvloer voor zowel teammanagers als medewerkers;
  • Drijvende kracht bij het implementeren van dagsturing & roostering;
  • Volwassenheid bij de overige teammanagers gecreëerd door met elkaar positief kritisch te kijken naar (nieuwe) initiatieven;
  • Aanbrengen van de randvoorwaarden (structuur, discipline etc.) voor de teammanagers overleggen.