Met een aantal Klant & Facturatie teams de transitie 8+ doorgelopen waarbij de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie zijn neergelegd.

Hierbij waren er slechts twee kaders:

  • De klant geeft ons elke dag minimaal een 8+
  • De medewerker geeft de dag ook een 8+

De resultaten

Met de implementatie van 8+ hebben we een enorme stijging laten zien in de Klanttevredenheid, Medewerkerstevredenheid en het efficiënter werken.

Met deze nieuwe manier van werken hebben we de HRM Award gewonnen. Volgens de jury: “Vitens zet een grote stap met empowerment van medewerkers waarbij ook duurzame inzetbaarheid wordt nagestreefd.”