In eerste instantie het bewaken van de werkvoorraden en het sturen op servicelevels. Vervolgens het inhoud geven van Trafficer als definitieve functie binnen het besturingsmodel van NS Klantenservice en het opleiden en coachen van nieuwe Traffic’ers.

De resultaten

Traffic is nu één van de taken binnen het cluster Workforce Management van de nieuwe Stafafdeling Klantenservice. Traffic is verantwoordelijk voor het bewaken van de servicelevels ‘in de week’ over alle kanalen en werkstromen binnen NS Klantenservice. De interim Traffic’er heeft zijn taken nu succesvol kunnen overdragen aan de nieuwe Traffic’ers.