De Directie Asiel & Bescherming binnen de IND verwerkt met zo’n 1200 medewerkers de asielaanvragen van alle in Nederland binnenkomende asielzoekers. Vanwege fluctuerende instroom van aanvragers en een sterke afbouw van de bezetting in het verleden kampte de directie met achterstanden. Binnen het ‘Programma Vernieuwen Asiel’ was Customer Contact Company verantwoordelijk voor het ontwerpen van een organisatie inrichting die de directie de mogelijkheid geeft de instroom beter te voorzien en voorspelbaarder te worden in de snelheid én kwaliteit van uitvoering. Zowel naar de asielzoeker als de opdrachtgever, het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Resultaat

Gezamenlijk met het directie-MT en een afvaardiging vanuit de organisatie is een organisatiemodel ontwikkeld waarin de 4 belangrijkste pijlers van een succesvolle uitvoeringsorganisatie zijn uitgewerkt:

  1. Besturing & Reporting/Analyse,
  2. Forecast & Capaciteit Management,
  3. Proces & Innovatie,
  4. Managen van de Operatie.

Dit ‘4 Pijler Model’ is door de directie Asiel & Bescherming overgenomen en ook de andere uitvoerende directies binnen de IND hebben afgesproken hiermee aan de slag te gaan.