Als onderdeel van de centralisatie beweging binnen Rabobank is het project Centrale Ondersteuning Zakelijk (COZ) opgericht om alle back office activiteiten van zakelijke klanten van de lokale banken over te zetten naar een centrale organisatie. De werkzaamheden, en daar waar mogelijk de medewerkers, werden geplaatst binnen de afdeling Betalen & Sparen of Financieren. Voor Betalen & Sparen betrof het 230 arbeidsplaatsen verdeeld over 2 locaties en 3 afdelingen. Customer Contact Company heeft de projectmanager geleverd voor de afdeling Betalen & Sparen bij de start van het project. Na de initiële opstart zijn de werkzaamheden verschoven naar het aandachtsgebied Personeel waarbij de twee andere projectleiders de focus hadden op de interne Rabobank organisatie.

De resultaten

De volgende resultaten zijn behaald samen met het projectteam waarvan Customer Contact Company één van de drie projectmanagers voor Betalen & Sparen heeft geleverd:

  • Afgestemde planning over gefaseerde implementatie momenten van alle 102 banken. Alle banken zijn binnen een half jaar overgegaan naar de centrale organisatie.
  • Instroom van ongeveer 175 nieuwe medewerkers, binnen een periode van 8 maanden waarin de piek binnen de eerste 4 maanden van het traject lag.
  • Recruitmentdagen georganiseerd om efficiënt met grote aantallen mogelijke kandidaten kennis te maken en te selecteren. Hierdoor werden toekomstige medewerkers door meerdere collega’s gesproken en werd er op meerdere vlakken een toetsing gedaan of de medewerkers de werkzaamheden zich eigen konden maken.
  • Bewust overcapaciteit gecreëerd in de eerste 3 maanden waardoor focus lag op correct afhandelen van de werkzaamheden en het vergroten van het lerend vermogen bij nieuwe medewerkers.
  • Integratie tussen de ervaringen vanuit de pilot teams en de nieuwe teams gefaciliteerd wat resulteerde in een verhoging van kennis op de nieuwe locaties.
  • Lean cultuur op de nieuwe Betalen & Sparen locaties geïntroduceerd, mede daardoor input richting procesmanagement voor continu verbeteren.